• 0(342) 360 10 95

 

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

 

 

 • Üniversite ve ülke geleceği için kamu kaynaklarının kullanımında ve korunmasında önemli bir katkımız vardır.

 

 • Paydaş memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması esastır.

 

 • İşler sorumluluk bilinciyle, karşılık beklemeden ve zamanında gerçekleştirilir.

 

 • Kamu kaynakları kullanılırken kişisel menfaat gözetilmez ve israftan kaçınılır.

 

 • Emeğe ve bilgiye saygı duyulur.

 

 • Zamanında hesap verme ilkesi gözetilir.

 

 • Adil bir yönetim yaklaşımı uygulanır.

 

 • Görevde yükselmelerde liyakat esas alınır.

 

 • Bireysel performans özendirilir ve başarılar takdir edilir.

 

 • Ekip çalışmalarına önem verilir ve kararlar uzlaşma ile alınır.

 

 • Çalışanlar Kurum’u en iyi şekilde temsil edecek davranışları sergilerler.

 

 • Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, sevgi ve dürüstlük esastır.

 

 • Görev dağılımları eşit iş yükleri ve uzmanlık alanları gözetilerek adaletli bir şekilde yapılır.

 

 • Din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımcılığı yapılmaz.

 

 • Çalışanlar arasındaki fikir ayrılıkları iş ortamına yansıtılmaz.

 

 • Çalışma ortamının işyerinde verimliliği artıracak şekilde düzenlenmesine önem verilir.