• 0(342) 360 10 95

 

STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ
Erol Cumali DURKAL Mali Hizmetler Uzmanı erolcd@hotmail.com 317 15 71