ETİK BEYANNAMESİ

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ETİK BEYANNAMESİ

 • Üniversite ve ülke geleceği için kamu kaynaklarının kullanımında ve korunmasında önemli bir katkımız vardır.
 • Paydaş memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması esastır.
 • İşler sorumluluk bilinciyle, karşılık beklemeden ve zamanında gerçekleştirilir.
 • Kamu kaynakları kullanılırken kişisel menfaat gözetilmez ve israftan kaçınılır.
 • Emeğe ve bilgiye saygı duyulur.
 • Zamanında hesap verme ilkesi gözetilir.
 • Adil bir yönetim yaklaşımı uygulanır.
 • Görevde yükselmelerde liyakat esas alınır.
 • Bireysel performans özendirilir ve başarılar takdir edilir.
 • Ekip çalışmalarına önem verilir ve kararlar uzlaşma ile alınır.
 • Çalışanlar Kurum’u en iyi şekilde temsil edecek davranışları sergilerler.
 • Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, sevgi ve dürüstlük esastır.
 • Görev dağılımları eşit iş yükleri ve uzmanlık alanları gözetilerek adaletli bir şekilde yapılır.
 • Din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımcılığı yapılmaz.
 • Çalışanlar arasındaki fikir ayrılıkları iş ortamına yansıtılmaz.
 • Çalışma ortamının işyerinde verimliliği artıracak şekilde düzenlenmesine önem verilir.