YATIRIMLAR

Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları

Yatırımlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları

Yatırım Değerlendirme Raporu (3 Aylık Format)

Yatırım Değerlendirme Raporu (Yıllık Format)

GAP Eylem Planı