STANDART FORMLAR

Standart Formlar

 1. Ödenek Talep Formu
 2. Ödenek Aktarma Formu
 3. Harcama Talimatı
 4. Onay Belgeleri
 5.  Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri
 6. İhale Standart Formları
 7. Taşınır Hesap Kodu İşlem Fişi
 8. ÖYP Arş.Gör Bütçe Formu
 9. Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim/Tesellüm Tutanağı
 10. Hata veya Noksanı Bulunan Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Listesi
 11. E-Bütçe Şifresi Talep Formu
 12. Harcamaların Bildirilmesine İlişkin Tablo
 13. İhale Bilgi Formu